петък, 11 юни 2010 г.

Държавна помощ: Европейската комисия задължава Унгария да предприеме стъпки за възстановяване на държавна помощ в размер на 112 милиона евро, отпусната на националната петролна и газова компания MOL

С постановено решение от  9 юни 2010 г. Европейската комисия (ЕК) възлага на  унгарското правителство да изиска от националната енергийна компания MOL да възстанови отпуснатата му държавна помощ  в размер на 112 милиона евро. Помощта  е осигурила финансово предимство на MOL. Финансовото предимство се е изразявало в заплащане на по-ниски минни такси, в сравнение с тези, заплащани от конкурентите на компанията. Подобна помощ  е дискриминационна и е  несъвместима с европейските правила за държавна помощ.


През януари 2009 г. ЕК започва задълбочено проучване по повод на възникнало съмнение, че  Унгария е отпуснала държавна помощ в полза на националната петролна и газова компания MOL.

Разследваните мерки, касаят споразумение от 2005 г. между унгарското правителство и MOL, според което  роялтите при минно извличане на въглеводороди са били фиксирани за компанията до 2020г. С изменение на унгарския закон за мините през 2008 г., размерът на таксите  значително се увеличава, в същото време,  само за  MOL изрично се предвижда  те да останат на ниските равнища, определени със споразумението от 2005 г.

По време на разследването на унгарското правителство и всички заинтересовани страни е дадена възможност да изпратят становищата си.

В крайното решение на ЕК  постановява, че финансовото предимство, осигурено на MOL, от унгарското правителство представлява оперативна помощ, което е в противоречие с правилата за държавна помощ.
Размерът на помощта е изчислена от унгарските власти в размер на 30.3 милиарда унгарски форинта или 112 милиона евро. Сумата включва начислена лихва и MOL следва да я внесе в държавния бюджет на Унгария.

В прессъобщението на ЕК отново се подчертава, че европейските правила за контрол на държавната помощ са съществен компонент от политиката за конкуренция, която следва да осигури равнопоставеност на компаниите на пазара в Европа. Правилата за държавна помощ  предпазват държавите –членки от отпускане на разточителни субсидии, които не водят до устойчиво развитие на отделните държави –членки, а и са вредни за развитието на Европейския съюз като цяло.

В същото време ЕК окуражава държавите –членки и регионите да дадат приоритет на действия и политики, с които да засилят конкурентоспособността на икономиките си, а така също и да увеличат социалното и регионално единство и сплотеност (social and regional cohesion)

Държавните помощи, насочени и отпускани за проекти за изследвания, развитие и иновации, към проекти за обучение, за възстановяеми енергийни източници или за защита на околната среда, са допустимо средство за подпомагане, но само при спазване на ясни и публично оповестени правила.

Няма коментари:

Публикуване на коментар