петък, 4 юни 2010 г.

Антитръст: Две нови производства на Европейската комисия, с които започва проучване на евентуални антитръстови нарушения

1. ЕК започва производство срещу Areva и Siemens, с което цели да проучи дали клаузата за неконкуриране и други ограничения в договор, сключен между френската компания Areva и немската компания Siemens в областта на ядрените технологии за граждански цели, не е в нарушение на европейските антитръстови правила.
В началото на 90-те години на миналия век Areva и Siemens обединяват активите си в областта на технологиите за ядрена енергия за граждански цели, чрез създаване на съвместно предприятие (joint venture) Areva NP. Клаузата за неконкуриране, която ще проучва ЕК, се отнася за периода след 2009 г., през който Areva придобива пълен контрол над съвместното предприятие. Целта на Комисията е да прецени дали клаузата и другите ограничения, включени в  договора, представляват нарушение на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

2.ЕК започва производство срещу френската група Suez Environnement за евентуално нарушаване целостта на печат, използван по време на инспекция в офис на дъщерното предприятие Lyonnaise des Eaux на компанията, през месец април 2010 г.

От 13 до 16 април 2010 г. ЕК извършва внезапни инспекции в офисите на значителен брой компании от сектора на водоснабдяване и канализация във Франция, включително и в офиса на Lyonnaise des Eauxпоради съмнения, че в сектора се прилагат анти-конкурентни практики. По време на инспекцията в офисите на Lyonnaise des Eaux, която е 100 % собственост на Suez Environnement, печатът поставен върху вратата на един от офисите е бил нарушен.
Ако с проучването ЕК установи, че печатът е бил повреден умишлено или по непредпазливост, то тя може да наложи санкция на предприятието до 1% от общия оборот на компанията за предходната финансова година.
В прессъобщението на ЕК, отново се подчертава, че правомощието да извършва инспекции на място в офисите на разследваните предприятия е едно от най-важните й правомощия, с което е упълномощена от европейските законодатели, за да разкрива нарушения на правилата за конкуренция. По време на инспекции, Комисията има правото да запечатва офиси, за да предотврати унищожаването или преместването на важни за производството документи
Образуването на производствата все още не означава, че ЕК разполага с убедителни доказателства за наличие на нарушение. Това е само първата стъпка на комисията, с която започва задълбоченото проучване по случаите.
Продължителността на проучването зависи от редица фактори: от сложността на случая, степента на сътрудничество с комисията от страна на засегнатите страни, гарантиране на пълното им право на защита чрез процедурата по изслушване и осигуряване на достъп до документите по случая.
Няма коментари:

Публикуване на коментар