сряда, 30 юни 2010 г.

Енергетика: Европейски стратегически план за енергийни технологии (SET-Plan)


Европейската комисия публикува брошура, в която разяснява целите, поставени в  Европейския стратегически план за енергийни технологии (SET-Plan), мерките за постигането им и необходимите инвестиции.
Стратегическият план включва:
 Европейската инициатива за промишлена биоенергия (The European Industrial Bioenergy Initiative)
 Европейската инициатива за улавяне, транспортиране и съхранение на СО 2 (The European CO2 Capture, Transport and Storage Initiative)

 Европейската инициатива за електроенергийната мрежа (The European Electricity Grid Initiative)

 Горивни клетки и водород (ГКВ) Съвместната технологична инициатива (The Fuel Cells and Hydrogen (FCH) Joint Technology Initiative)

 Инициатива за устойчива ядрена енергетика (The Sustainable Nuclear Initiative)

 Енергийна ефективност –Инициатива за интелигентни градове (Energy Efficiency – The Smart Cities Initiative)

 Европейската инициатива за слънчева енергия (The Solar Europe Initiative)

 Европейската инициатива за енергия от вятър (The European Wind Initiative)

 Пилотна група за изработване на SET-План (Steering Group (SET-Group)

 Европейският изследователски алианс за енергетика (The European Energy Research Alliance (EERA)
Информационна система за SET –План .The SET-Plan Information System (SETIS)

Няма коментари:

Публикуване на коментар