вторник, 1 юни 2010 г.

Антитръст: Комисията започва производство срещу предприятия от Чехия заради възпрепятстване на инспекция

Европейската комисия(ЕК) започва производство срещу J&T Finance Group, J&T Investment Advisors (и двете са част от "J&T Group") и Energetický a průmyslový холдинг, осъществяващи дейност в сектор електроенергия и лигнитни въглища в Република Чехия.


Компаниите са възпрепятствали инспекция в офисите им, извършена от ЕК от 24 до 26 ноември 2009 г.

С образуваното производство, ЕК цели да проучи дали предприятията са предоставили исканата информация в непълен вид и дали тяхното поведение, представлява отказ да се подчинят на инспекция, което е в нарушение на европейските антитръстови правила – член 101 и 102 от ДФЕС.


По време на инспекцията в офисите на J&T Group и на Energetický a průmyslový холдинг, са се случили инциденти относно достъпа до имейл адресите и информацията, свързана с електронната кореспонденция.

Ако ЕК установи, че предприятията умишлено или по непредпазливост са възпрепятствали инспекцията или са представили непълна информация, то тя може да им наложи санкция в размер до 1 % от общият им оборот за предходната финансова година в съответствие с чл. 23, ал. 1(в) от Регламент № 1 /2003 г. на Съвета.

Практика на ЕК, свързана със случай на  възпрепятстване на инспекция  показва, че тя налага солидни санкции на нарушителите.
За възпрепятстване на инспекция по антитръстови случаи, ЕК наложи през януари 2008 г. санкция на E.ON в размер на 38 милиона евро за нарушаване целостта на печат, с който е бил запечатан офис на предприятието по време на инспекция, осъществявана от експерти  на ЕК.

През юни 2008 г. ЕК започва също производство срещу Sanofi-Aventis, който е отказал да се копират документи също по време на инспекция на ЕК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар