вторник, 8 юни 2010 г.

ЕНЕРГЕТИКА: Европейската комисия започва важно обществено обсъждане

Генерална дирекция „Енергетика” на Европейската комисия започва обществено обсъждане на документ за необходимите мерки, които ще осигурят прозрачност и интегритет на пазара на едро на електроенергия и природен газ.

Европейските цени на едро на електроенергийния и газов пазар са в центъра на либерализацията и интеграцията на европейските енергийни пазари. Цените заплащани от Европейските граждани и бизнеса са директно зависими от тези пазари.

По тази причина в пазарите трябва да имат доверие не само участващите в него, но и обществото като цяло. С оглед да създаде това доверие, Комисията предприема инициатива за осигуряване на интегритет на енергийните пазари на едро.

Целта на консултацията е да се потърсят мненията на широк кръг заинтересовани страни за възможните параметри на подобна инициатива. Получените становища ще се отразят също в изготвянето на оценка на въздействието, която да дефинира бъдещата политика в тази област.

В общественото обсъждане могат да участват държавни и обществени органи от държавите-членки, частни организации, асоциации на индустриалци, МСПредприятия, граждани, асоциации на потребители, екоорганизации.

Крайният срок за изпращане на становищата по документа е 23 юли 2010 г.

Заинтересованите страни могат да намерят повече подробности за документа за консултации и съпътстващите го документи тук:

Няма коментари:

Публикуване на коментар