сряда, 10 ноември 2010 г.

Антитръст: Санкции в размер на €799 милиона на 11 въздушни карго превозвачи за участие в картел за фиксиране на цени

На 9 ноември 2010 г. Европейската комисия съобщи, че е наложила 799 445 000 евро санкции на 11 въздушни превозвачи на товари за участие в световен картел.

Картелът е действал от декември 1999 г. до февруари 2006 г., когато започва разследването на комисията и е засегнал Европейското икономическо пространство(ЕИП). Между участниците в картела са едни от най-известните авио компании, като Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Cathay Pacific, Cargolux, Japan Airlines, LAN Chile, Martinair, SAS, Singapore Airlines and Qantas. Участниците в картела са съгласували допълнителните такси, заплащани за гориво и безопасност, без да се предлагат отстъпки за спедиторите в период от 6 години. Lufthansa и дъщерното й предприятие Swiss получават пълно освобождаване от санкции, тъй като са се възползвали от Програмата на Комисията за освобождаване от санкции и първи са й предоставили информация за съществуването на картела.
Картелът е за фиксиране на цени на услугите за въздушен превоз на товари наричани още „въздушно карго”. На практика участниците в картела са провели поредица двустранни и многостранни срещи, на които са координирали различни елементи от цените, като първоначалните контакти са били свързани с допълнителното заплащане за гориво и гарантиране на сигурността. Фактът, че цените на горивата са се увеличили, или че разходите за сигурност са нараснали след терористичните атаки през 2001 г. не може да се приеме за обективна причина, за ограничаване на конкуренцията между участниците на пазара за въздушно карго.
Ако разходите на компаниите са се увеличили, то е нормално да се увеличат и цените, но увеличението не трябва да става чрез съгласуването им между конкурентите.
По принцип услугата се предоставя на спедитори, действащи от името на компании, които искат да превозват стоки през границите и между континентите.

Нарушението

Първоначалните контакти са били свързани с обсъждане на размера на доплащанията за гориво. Компаниите са контактували помежду си, за да бъдат сигурни, че всички карго превозвачи прилагат една и съща добавка, отнесена към килограм товар. Участниците в картела са разширили обхвата на сътрудничеството си като са въвели и допълнителна такса за сигурност и са отказвали да изплащат комисионни на своите клиенти-спедиторите.

Целта на авиокомпаниите, участници в срещите, е била допълнителните такси да се прилагат от всички без изключение. С отказа да се изплащат комисионни на спедиторите, авиокомпаниите са били сигурни, че няма да възникне конкуренция между тях при предоставяне на услугата на клиентите. Подобни търговски практики са в нарушение на правилата за конкуренция на ЕС.

Санкциите

При определяне размера на санкциите Комисията е взела предвид продажбите на компаниите на засегнатия пазар, много сериозната тежест на нарушението, което покрива цялата територия на ЕИП.

На всички превозвачи са били редуцирани с 50% размера на продажбите на карго услуги по линии между ЕИП и трети страни. По този начин комисията е отчела факта, че част от вредите от картела са причинени извън ЕИП.

Комисията е увеличила с 50 % санкцията на SAS за предишни участия в картел на авиационния пазар (SAS/Maersk картел)

Всички компании са получили намаление на санкцията с 15 %, предвид общата регулаторна среда в сектора, която би могла да окуражи ценовата координация. Още 10 % намаление на санкцията са предоставени на четири участника, поради ограниченото им участие в картела. На две компании изчислената санкция е превишавала законовия праг от 10 % от общия оборот, и поради тази причина санкцията им е намалена до законовото равнище.

Lufthansa (и дъщерното й предприятие Swiss) са получили пълно освобождаване от санции по Програмата за освобождаване от санкции на ЕК (Leniency Programme), тъй като са предоставили ценна информация за съществуването на картела.

За оказано сътрудничество на Комисията по време на разследването в съответствие с Leniency Programme, санкциите са намалени на Martinair (50%), Japan Airlines (25%), Air France-KLM (20%), Cathay Pacific (20%), LAN Chile (20%), Qantas (20%), Air Canada (15%), Cargolux (15%), SAS (15%) and British Airways (10%).

Пет компании са поискали намаляване на санкцията, поради невъзможност да я изплатят. След подробен анализ ЕК е счела, че те не отговарят на условията за намаляване на санкцията.


Искове за вреди

Всяко физическо или юридическо лице, което е засегнато от антиконкурентните практики на описания картел, може да предяви иск за причинени вреди пред националните съдилища на държавите членки. Установената практика на Съда и Регламент 1/2003 г. на Съвета потвърждават, че в случай на заведен иск за вреди пред национален съд, решението на Комисията има обвързваща сила за съда и представлява доказателство, че поведението е осъществено и е незаконно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар