петък, 19 ноември 2010 г.

Енергетика:Как на практика става изграждането на европейския енергиен пазар

Като експерт винаги съм се интересувала от водената дългогодишна европейска политика на либерализация и премахване на монополните структури в секторите -енергетика и телекомуникации.

Германия винаги е била водеща в тази област и предприема реални стъпки за създаване на единен енергиен пазар в Европа.

В потвърждение на казаното е и последното изявление на председателя на енергийния регулатор на Германия – Bundesnetzagentur, Matthias Kurth.

Председателят на немсия регулаторен орган в областта на енергетиката изразява голямото си задоволство и приветства операторите на преносни системи  за електроенергия в Германия, Франция и страните от Бенелюкс за решението им да пристъпят към пълно интегриране на пазарите за електроенергия ("пазарно обвързване") ("market coupling"), което представлява "огромна стъпка към завършване на европейския енергиен пазар ".

С това решение се изпълнява една от важните цели на Германия и Европа в областта на енергийната политика.

Сливането на енергийните пазари е особено важно, тъй като то води до незабавно уеднаквяване на електрическите мрежи в Централна Европа със съществуващите вече пазарно обвързани мрежи между Германия и Северна Европа-(Дания, Швеция, Норвегия, и Финландия)

Немският регулаторен орган Bundesnetzagentur е твърд поддръжник на интегрирането на тези пазари и е ръководил и координирал преговорите. Координацията е от съществено значение поради различните оперативни организации на инициативите.

Един интегриран енергиен пазар  има това предимство, че електроенергията може да „тече” от региони, където тя се произвежда евтино, към региони с високи цени. Това от своя страна ще доведе до по ниски-цени в тези региони и до общо хармонизиране на цените на едро във взаимносвързаните региони.

С предприетите стъпки също ще се повиши ликвидността при търговията с електроенергия и ще се стимулира конкуренцията. Според Kurth Германия ще има ползи от един голям интегриран пазар за електроенергия, в сравнение с други европейски страни, благодарение на географското си положение и наличието на множество интерконектори.

Kurth също подчертава и приноса, направен от всички пазарни участници, а така също и от съответните регулаторни органи, които са работили заедно, за да се постигне този положителен резултат. Споразумението е един практически пример за успешно регионално сътрудничество в една крайно сложна област. Всички участващи страни са споделили виждането, че това е само началото. Следващата стъпка е да се включи пазара на Южния регион и да се изградят връзки с пазарите в Източна Европа

Посланието на председателя на немския енергиен регулатор завършва:
"Чрез създаването на хармонизиран и взаимосвързан пазар в Северна и Западна Европа вече е налице единен пазар на електроенергия, който се простира от Хамерфест до Марсилия. Нашата визия за бъдещето е той да се разшири към Лисабон, Талин, както и към Атина.”

Няма коментари:

Публикуване на коментар