неделя, 28 ноември 2010 г.

Цифрови технологии: ЕК направи пореден преглед на развитието на широколентовия достъп

На 25.11.2010 г. Европейската комисия публикува доклад със статистически данни, в който проследява  развитието на широколентивия достъп в държавите членки на ЕС. Общият извод е, че скоростта на широколентовия достъп нараства, но все още е нужна още много работа преди ЕС да постигне своите цели, очертани в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, а именно — осигуряването на базов широколентов достъп за всеки европеец до 2013 г. и на високоскоростен и свръхвисокоскоростен широколентов достъп до 2020 г.
През юли 2010 г. скоростта на 29 % от широколентовите връзки в ЕС е била поне 10 мегабита за секунда (Mbps) (което е увеличение спрямо 15-те % от предходната година). Използването на широколентов достъп в ЕС продължава да нараства— на 100 души се падат 25,6 абонамента (в сравнение с 23,9 абонамента за предходната година). Новите развлекателни и бизнес услуги, като телевизията с висока разделителна способност или оборудването за видеоконферентна връзка, изискват много по-бърз интернет достъп. Програмата в областта на цифровите технологии 2020 г. има за цел всички да получат минимална скорост от поне 30 Mbps и половината домакинства в Европа да се абонират за скорости над 100 Mbps., само по този начин Европа може да се състезава със световни лидери като Южна Корея и Япония.
Подчертава се, че мобилният широколентов достъп е нараснал за една година с впечатляващите 45 %, с 6 специализирани устройства за мобилен широколентов достъп (USB устройства или донгъли) на 100 души. Това динамично развитие на търсенето поражда и нуждата от спешно споразумение за осигуряване на радиочестотен спектър за мобилен широколентов достъп.

Къде е България, сравнена с другите държави членки?

По показател „проникване на достъп”:



България все още  е на  предпоследно място (изпреварва само Румъния) по показател проникване на широколентов достъп с 13.9%, което представлява 14 линии на 100 души от населението. За периода 2007-юли 2010 г. бележи плавен, но устойчив  растеж. Нидерландия и Дания продължават да държат световното лидерство по използване на широколентов достъп (почти 40 линии на 100 души, като се обхващат около 80 % от домакинствата). Темповете на растеж се забавят, понеже пазарите им са  достигнали зрялост и започват да се насищат (във водещи държави-членки като Финландия и Швеция използването на фиксиран широколентов достъп всъщност намалява, което вероятно се дължи на преминаването към мобилен широколентов достъп). Девет държави-членки на ЕС (Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство) имат по-висока степен на използване на широколентов достъп от Съединените щати (в САЩ има 26,4 абонамента на 100 жители според статистиките на ОИСР от май 2010 г.). Гърция и Чехия са постигнали най-добър напредък през последната година (измерен като растеж на глава от населението).

По показател „скорост на широколентов доктъп”:



България е сред водещите държави  по скорост на интернет, като над 60 % от широколентовия достъп е със скорост 10 и над 10 мегабита за секунда.

По показател "технологии на достъп":



Цифровите абонатни линии (DSL) продължават да са най-използваната технология за широколентов достъп в Европа със 100 милиона линии, но техният пазарен дял започва да отстъпва в полза на по-високоскоростните влакнести мрежи и кабели с Docsis 3.0 (подобрение на кабелните мрежи, позволяващо свръхвисокоскоростен интернет). Броят на влакнестооптичните абонатни линии (FTTH) нарасна с 40 % между юли 2009 г. и юли 2010 г., но понастоящем те представляват едва 1,7 % от общия брой на линиите в Европа, тъй като тази технология се прилага само в няколко държави (по- специално в Швеция, където 24 % от широколентовите линии са FTTH).
В България са застъпени равномерно всички технологии за широколентов достъп -  DSL достъпа, кабелен оптичен/LAN и др.
За разлика от общата тенденция в Европа, в България DSL достъп се предоставя 100 % от историческия оператор. Алтернативните оператори все още нямат реален достъп до мрежата на историческия оператор. 

По  показател "мобилен широколентов достъп":


 
Мобилният широколентов достъп се увеличава бързо. Понастоящем степента на разпространение на мобилния широколентов достъп средно за Европа (активни потребители) е 21 , което представлява увеличение с 45 % спрямо юли 2009 г. България засега има все още нисък мобилен широколевтов достъп  с 5.8 %.

Политиката за развитие на широколентовия достъп, представена през септември 2010 г. чрез Пакет от мерки за широколентов достъп, който включва Препоръка на Комисията относно регулирания достъп до мрежи за достъп от следващо поколение (NGA), която осигурява подходящ баланс между необходимостта от насърчаване на инвестициите и необходимостта от запазване на конкуренцията.предложение за Решение за създаване на програма за политиката в областта на радиочестотния спектър, за да се осигури между другото радиочестотен спектър за нуждите на безжичните широколентови технологии и Съобщение във връзка с широколентовите мрежи за насърчаване на инвестициите.

Докладът е на адрес тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар