петък, 5 ноември 2010 г.

Транспорт: Европа на високите скорости

Европейската комисия публикува брошура за ползите от високоскоростните линии (ВСЛ), предлагащи на европейските граждани по безопасен, бърз, удобен и екологичен железопътен транспорт.

Високоскоростните влакове могат да достигат над 200 км / ч по модернизирани конвенционални линии и над 250 км / ч по нови линии, предназначени специално за високи скорости. Към момента, движещите се по ново изградени линии влакове могат да достигнат скорост от 360 км/ час, а по модернизирани конвенционалните линии  до 250 км/час.

Високоскоростните линии могат да гарантират на гражданите намалено време и по-високи комфорт на пътуване и ниско въздействие върху околната среда, което им дава възможност да се конкурират успешно с автомобилния и въздушния транспорт. До края на 2009 г. в Европа има изградени 6 214 km високоскоростни линии, по които влаковете могат да се движат със скорост над 250 км / ч.
Високо скоростната мрежа на Европа през 2010 г.


Високо скоростната мрежа на Европа през 2020 г.
В момента наличието на различни технически стандарти на европейската мрежа от ВСЛ създават значителни допълнителни разходи. Все още не е напълно използван огромният потенциал на ВСЛ по отношение  създаването на мобилност в целия континент. Европейският съюз има за цел да насърчи изграждането  на паневропейска високоскоростна мрежа, чрез издаване на общи технически стандарти за качество, които да са  валидни за всички държави-членки. Предвижда се създаването на рамка за разработване и внедряване на стандартизирани инструменти, като Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS). В процеса ще се включи и Европейската железопътна агенция (ERA), органът, които спомага за интегрирането на Европейската железопътна мрежа чрез подобряване на безопасността на железопътния транспорт и  безпрепятственото преминаване на влаковете през границите в рамките на ЕС.
Няма коментари:

Публикуване на коментар