събота, 20 ноември 2010 г.

Енергетика:Енергийният съвет ЕС - САЩ подкрепя изграждането на Южен коридор

След среща на Енергийния съвет ЕС – САЩ, проведена на 19 ноември 2010 г. в специално съобщение до медиите се дава информация за взети решения по изграждането на Южен коридор.

В изявлението се подчертава, че енергията е важен елемент от диалога ЕС-САЩ през 21 век, тъй като има ефект върху международните отношения, икономиката и политиките за развитие.
Работейки съвместно в областта на енергетиката, ЕС и САЩ ще повишат общата сигурност и просперитет: чрез подкрепа на стабилен, надежден и прозрачен световен енергиен пазар,  като чрез координиране на регулаторните режими и изследователските програми, ще се ускори въвеждането на чисти и ефективни енергийни технологии на бъдещето.
Сътрудничеството между ЕС и САЩ подкрепя икономическия растеж и създаването на работни места, като отчита проблемите с промените в климата.
През ноември 2009 г. Европейският съюз и Съединените американски щати, установяват  Съвет по енергетика на  равнище министри–ЕС - САЩ с цел задълбочаване на диалога в тази област. Проведената среща на 19.11.2010 г. има за  цел да направи преглед на напредъка и да делегира нови проекти на работните групи по сигурността, технологиите и политиките.
Участниците от страна на ЕС на ниво министри са върховният представител на ЕС Катрин Аштън, министър на енергетиката Фрея ван ден Боше за председателството на ЕС и комисаря по въпросите на енергетиката Гюнтер Йотингер, а от страна на САЩ Държавният секретар на САЩ Хилъри Клинтън, както и заместник-секретаря на Американското министерство на енергетиката Даниел Понеман, които заявяват:

„Ние, ръководителите,  преглеждайки работата на работната група за енергийна сигурност бяхме окуражени от напредъка, направен след последната среща по разработването на  Южен коридор, който да отговори в дългосрочен план на изискването на Европа за  разнообразяване на източниците и маршрутите, за природен газ.
Ние отбелязахме, че на 7-ми юни 2010 година с подписване на ценовото споразумение за  транзит на газ между Турция и Азербайджан се откри пътя за производителите и доставчиците  да договарят конкретни договори за доставка на Каспийски газ до Европейските пазари.
 Ние с нетърпение очакваме  сключването на търговски споразумения с консорциума Шах Дениз II в началото на 2011 г., което ще доведе до   изграждането на необходимата инфраструктура.
Ние считаме, че допълнителни източници на  не-каспийския газ за "Южен коридор, могат да се доставят от Ирак, който има потенциал за износ, след като удовлетвори собствените си потребности.”

Няма коментари:

Публикуване на коментар