понеделник, 22 ноември 2010 г.

Цифрови технологии:Europeana предоставя онлайн достъп до над 14 милиона артефакта от европейското културно наследство

През 2008 година стартира инициативата за създаване на европейска цифрова бибилотека - Europeana, която има за цел да предостави онлайн достъп до цифровизирани книги, географски карти, снимки, картини, филми и музикални клипове, предоставени  от културни институции в цяла Европа.
Според публикувано съобщение на Европейската комисия, към днешна дата всеки гражданин на света има достъп до над 14 милиона артефакта от европейското културно наследство.

Групата за размисъл („комитет на мъдреците“ — Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann, Jacques de Decker), създадена от Комисията, за да изследва нови начини за осигуряване на онлайн достъп до културното наследство на Европа,  в  началото на 2011 г. трябва да публикува доклад, в който да представи амбициозни препоръки за ускоряване на процеса на цифровизация на културното наследство на Европа.

Сред добавените през тази година нови материали са български пергаментов ръкопис от 1221 г., представляващ свидетелство за развитието на българския език; „Catechismusa prasty szadei“ („Простите слова на катехизиса“), първата литовска книга, публикувана през 1547 г.; екземпляр от 1588 г. на старогръцки и латински на „Technē rētorikēs“ („Реторика“) на Аристотел; картини на творилия през 17-и век холандски художник Jan Steen; всички творби на немските автори Гьоте и Шилер; филмов материал от 1907 г. от празненствата по случай на

Деня на датската конституция; както и поредица заснети преди Първата световна война фотографии на манастира Glendalough в Ирландия ( още примери )
В момента повече от 14 милиона от тези цифровизирани единици, както и някои музикални клипове, са достъпни чрез www.Europeana.eu, като броят им далеч надхвърля първоначално заявената от Комисията цел от 10 милиона единици за 2010 г.

Цифровизираните снимки, географски карти, картини, музейни експонати и други изображения представляват 64 % от колекцията в Europeana. 34 % от колекцията са цифровизирани текстове, сред които пълното съдържание на повече от 1,2 милиона книги, които могат да бъдат четени онлайн и/или изтеглени. Текстовете включват хиляди редки ръкописи, както и най-ранните печатни книги (инкунабула) от преди 1500 г. Видео и аудио материалите представляват по-малко от 2 % от колекцията. Най-вече заради трудностите и разходите, свързани с уреждането на правата за цифровизиране и предоставяне на достъп до материали, защитени от авторското право (дори за материали, излезли от разпространение или печат), или до материали, носителите на правата на които са неизвестни (т.нар. осиротели произведения), много от достъпните чрез Europeana материали са стари, т.е. незащитени от авторското право произведения.

Всички държави-членки на ЕС са предоставили материали за Europeana, но приносът им все още е неравномерен. Франция е предоставила най-много материали (18 % от общия им брой). Германия е увеличила своя дял на 17 %. За да се гарантира, че Europeana представлява един истински обзор на европейското културно наследство, тя се нуждае от още качествени материали от всички държави-членки.


През следващата година Europeana възнамерява да експериментира със създадено от потребителите съдържание и ще ги покани да участват в Europeana с материали, посветени на темата за Първата световна война.
Понастоящем в Europeana могат да се видят две виртуални изложби.
Изложбата „Reading Europe“ предоставя богат избор на редки книги и литературни творби от Европа.
Изложбата „Аrt nouveau“ разкрива възможностите, които се откриват при събирането на едно място на културни материали от различни държави.

Офисът на Europeana се намира в Националната библиотека на Нидерландия в Хага. Europeana се управлява от Фондацията „Europeana“, 80 % от дейността на която се финансира от ЕС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар