четвъртък, 2 декември 2010 г.

Енергетика:Важна среща в Брюксел, на която ще се дискутира общата европейска енергийна политика

Утре сутринта (3 декември) в Брюксел ще се проведе среща на Съвета по енергетика под председателството на Белгия. Комисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер ще представлява Европейската комисия.
Съветът по енергетика ще започне с приемането на заключенията на Съвета относно правата на потребителите в рамките на вътрешния енергиен пазар. Държавите-членки ще бъдат приканени да приемат заключенията на Съвета относно безопасността на офшорните дейности. Основно срещата ще бъде посветена на предварителните разисквания по две важни съобщения, представени от Комисията: "Енергийна стратегия за Европа 2011-2020” и инфраструктурните приоритети до 2020 година и след това.

Три са основните теми:
1. Енергийната политика в интерес на  потребителите:
Министрите на енергетиката ще бъдат поканени да приемат Заключенията на Съвета относно "Енергийна политика за потребителите”
Заключениятя призовават държавите-членки да направят необходимите подобрения за осигуряване на адекватна информация и прозрачност с цел увеличаване правата на потребителите и разширяване на свободата им на избор.
Заключенията се основават на два нови работни документи, подготвени от службите на Комисията.
  • Документ "Енергийна политика за Европа", прави преглед на ползите за потребителя, които съществуващите мерки за енергийна политика предоставят и анализи какво може да се направи още за защита на интересите на потребителите.
  • Документ с резултатите от изследване на тема "функционирането на електроенергийния пазар на дребно"
2. Съобщението на Комисията относно "Да посрещнем предизвикателството при дейностите за добив на нефт и газ": приемане на заключенията на Съвета.
Съветът е приканен да приеме заключения относно безопасността на офшорните дейности въз основа на съобщението на Комисията, което е било прието на 13 октомври
Заключенията на Съвета определят пътна карта за по-нататъшните действия, която дава силна подкрепа на Комисията за бъдещите й предложения, които възнамерява да представи през 2011 година.

3.Към нова енергийна стратегия за Европа 2011-2020: политически дебат
Ключовият момент от заседанието на Съвета ще бъде посветен на обществения дебат относно политиката за определяне на Енергийната стратегия 2020 г.  и за определяне на приоритетните инфраструктури до 2020 година и след това.
Тези инициативи имат за цел да осигурят рамка за постигане на истински интегриран общоевропейски енергиен пазар.

Дебатът ще даде необходимата основа за дискусията с ръководители на държавите и правителствата в предвидената първа среща на 4 февруари 2011 година на върха на ЕС по въпросите на енергетиката.

Няма коментари:

Публикуване на коментар