сряда, 31 юли 2013 г.

Държавна помощ:Публикувани са два Регламента относно правилата за държавните помощиВ Официален вестник от 31.07.2013 г. на ЕС е публикуван

от 22  юли 2013  година
за  изменение  на  Регламент (ЕО)  № 994/98  по  прилагането  на  членове 92  и 93  от  Договора  за  създаване  на  Европейската  общност  към  някои  категории  хоризонтална  държавна  помощ
и

от 22  юли 2013  година
за  изменение  на  Регламент (ЕО) № 659/1999  за  установяване  на  подробни  правила  за  прилагането на  член 93  от  Договора  за  ЕО
 


Няма коментари:

Публикуване на коментар