сряда, 31 юли 2013 г.

Държавна помощ:Правила за банковия секторВ Официален вестник на ЕС от 30 юли 2013 г. е публикувано

СЪОБЩЕНИЯ  НА  ИНСТИТУЦИИТЕ,  ОРГАНИТЕ,  СЛУЖБИТЕ  И  АГЕНЦИИТЕ  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКА  КОМИСИЯ
Съобщение  на  Комисията относно  прилагането  от 1 август 2013  г.  на  правилата  за  държавните помощи  към  мерките  за  подкрепа  на  банки  в  контекста  на  финансовата  криза („Съобщение относно  банковия  сектор“)

Няма коментари:

Публикуване на коментар