неделя, 19 декември 2010 г.

Държавна помощ: Европейската комисия одобри временно 249 милиона лева оздравителна държавна помощ в полза на БДЖ

Комисията разреши в съответствие със законодателството на ЕС за държавни помощи, предоставянето на 249 милиона лева държавно финансиране (около 128 милиона EUR) за „Български държавни железници“ „БДЖ“ ЕАД. Помощта отговаря на критериите за предоставяне на оздравителна помощ, тъй като е с ограничен размер и времетраене. Помощта е разрешена временно, за да може Комисията да се произнесе по плана за преструктуриране на дружеството, който България трябва да предостави в срок от 6 месеца.

„Комисията е съгласна с предоставянето на оздравителна помощ за „БДЖ“ ЕАД, тъй като внезапното напускане на пазара от страна на компанията би довело до сериозни смущения в българската икономика, както и това, че мярката оказва незначителен ефект върху конкуренцията на вътрешния пазар” - заявява Хоакин Алмуния, заместник-председател на Комисията, отговарящ по въпросите на конкуренцията.
Железопътният превозвач „БДЖ“ ЕАД е изцяло държавно дружество с дейност на пазарите на транспорт на пътници и товари. Дружеството предоставя 80% от услугите за товарни превози и 100% на пътници.
 Комисията разрешава краткосрочната мярка, за да може „БДЖ" ЕАД  да се справи с проблемите си с ликвидността, да му позволи да плати задълженията си към кредиторите, както и да извърши належащи ремонти на подвижния си състав и да подготви в рамките на шест месеца план за преструктуриране на дружеството.
Комисия счита, че мярката съответства на Насоките за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение. В частност, размерът на помощта е ограничен до минимума, необходим на предприятието да извършва дейност през следващите шест месеца. В съобщението ЕК допълва, че българските власти са поели ангажимент да изпратят най-късно до шест месеца план за преструктуриране, който да гарантира бъдещата жизнеспособност на услугите, които „БДЖ" ЕАД предлага понастоящем.
Неповерителната версия на решението ще бъде достъпна под дело номер N402/2010 в регистъра за държавни помощи на уебсайта на ГД "Конкуренция" след като бъдат разрешени всички въпроси по конфиденциалността. Новите публикации на решения по държавни помощи в интернет и в Официалния вестник са изредени в State Aid Weekly e-News.

Няма коментари:

Публикуване на коментар