събота, 18 декември 2010 г.

Антитръст:Общият съд не уважи жалбата на E. ON по антитръстово дело

Общият съд на Европейския съюз  отхвърли жалбата на E. ON , с която обжалва наложената му от Европейската комисия  санкция от 38 000 000  евро за възпрепятстване на инспекция по антитръстово дело.
Комисията наложи санкцията през 2008 г. за нарушаване на печат, сложен по време на инспекция в офисите на дружеството.
В специално съобщение ЕК изразява задоволство от решението на съда, тъй като то изпраща ясен сигнал към компаниите, че няма да бъдат толерирани действия, независимо дали са извършени от небрежност или умишлено, които подкопават целостта и ефективността на инспекциите на място,
С решението съда потвърждава санкцията, наложена от Комисията  на E. ON, заради счупена пломба, поставена от експертите на комисията за обезпечаване на документи при извършване на инспекция  в офисите на дружеството през май 2006 г.
E. ON  отрича пломбата да е счупена умишлено, но не дава задоволителен отговор каква е причината довела до  нарушаване на целостта й.
В тази връзка съдът уточнява, че  в конкретния  случай, за да се наложи санкция, е достатъчно Комисията да предположи, че целостта на пломбата е нарушена по небрежност и не е необходимо тя да доказва колко печата са счупени и дали доказателствата действително са били манипулирани след нарушаване целостта на пломбата.

Той също така подчертава, че размерът на санкцията не е непропорционален, като се вземе предвид размера на дружеството и значението на възпиращия ефект на санкциите, налагани  за процесуални пречки по антитръстови дела.
Комисията приветства констатациите на Съда, тъй като смята, че опитите за възпрепятстване на разследванията й могат  сериозно да подкопаят прилагането на правилата за конкуренция. Съдебното решение ясно потвърждава,  че Комисията има право да налага подходящи и възпиращи санкции на компании, които опитват да унищожават доказателства, с оглед избягване на санкции за антитръстови нарушения.

Наскоро Комисията стартира две нови  производства, свързани с възможни препятствия по време на антитръстови проверки.

Практиката на  Комисията при антитръстови дела е да извършва внезапни проверки  в офисите на предприятията и да ги запечатва с печат, за да е сигурна, че няма да се унищожат важни документи по време на отсъствие на инспектиращата група (например през нощта).
Целта на използването на печати е да се гарантира ефективността на проверките и да се предотврати  възможността те да бъдат възпрепятствани. Нарушаването на целостта на печата е сериозно нарушение на правото на конкуренция на ЕС

При нарушаване на антитръстовите правила в съответствие с  Регламент 1/2003, Комисията може да наложи санкция в размер до 1% от общия оборот на дружеството за разбит печат умишлено или по непредпазливост. При определяне  размера на санкцията на E. ON, Комисията е взела под внимание факта, че това е първия път, когато е прекъснат печат от дружество, подлежащо на проверка и, че санкцията се налага, заради намеса и възпрепятстване на антитръстово разследване на Комисията..

Няма коментари:

Публикуване на коментар