петък, 17 декември 2010 г.

Антитръст: Комисията стартира разследване срещу Deutsche Telekom относно поведение на дъщерното му дружество Slovak Telekom на широколентовия пазар

Европейската комисия съобщи, че разширява обхвата на разследването си за нарушаване на антитръстовите правила на ЕС на пазара на достъп до широколентовия достъп до Интернет срещу Slovak Telekom, като включва в проучването и  предприятието майка Deutsche Telekom
На 8 април 2009 г. Комисията започва производство срещу  Slovak Telekom, за да установи дали с поведението на пазара на широколентов достъп до интернет и на други електронни комуникационни пазари, дружеството ограничава или предотвратява конкуренцията на пазара в Словакия.
Разширяването на производството с включването на Deutsche Telekom има за цел да установи, дали дружеството е било включено в някои от евентуалните нарушения и дали може да му се търси отговорност за тези нарушения.

По време на антитръстовото разследване комисията е събрала доказателства, които сочат, че има връзка между  Slovak Telekom  и предприятието майка. На тази основа , комисията ще преценява степента, до която Deutsche Telekom е определял поведението на дъщерното си предприятие.
Това, че е образувано производство все още  не означава, че Комисията има убедителни  доказателства за наличие на нарушение, а само че тя ще проведе задълбочено проучване на случая, което за нея е въпрос на приоритет.
Няма законово определен срок за приключване на случая. Продължителността на проучването зависи от редица фактори, като сложността на всеки отделен случай, степента до която засегнатите предприятия сътрудничат на комисията и упражняват правото си на защита.

Няма коментари:

Публикуване на коментар