понеделник, 13 декември 2010 г.

Научни изследвания: Полезна информация за научните среди, бизнеса и гражданите

Европейската комисия обяви началото на OpenAIRE (от англ. Open Access Infrastructure for Research in Europe), инфраструктура с информационни хранилища, която предоставя свободен достъп до научните постижения на ЕС. OpenAIRE ще предостави на учените, бизнеса и гражданите на ЕС свободен и безплатен онлайн достъп до финансираните от ЕС научно-изследователски материали и по - специално до резултатите на учените, получили финансиране по Седмата рамкова програма (7РП) и Европейския съвет за научни изследвания (ЕЦНИ), в областта на здравето, енергията, околната среда, информационните и комуникационните технологии, научно- изследователските инфраструктури, социалните науки, хуманитарните дисциплини и науката за обществото. Това е важна стъпка към реализирането на пълен и свободен достъп до научно- изследователските материали, който би могъл например да позволи на страдащите от редки заболявания да се запознаят с последните постижения на медицината, а на учените — да получат актуална информация за новостите в тяхната област. Разгръщането на научно-изследователските и електронните инфраструктури, включително предназначените за оповестяване на научните резултати, е приоритет както на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Agenda for Europe), така и на инициативата „Съюз за иновации“, тъй като по този начин се засилва европейската конкурентоспособност.


Всяка година в света се публикуват 2,5 млн. научни статии от конференции в 25 000 научни списания и сборници. Понастоящем едва 15%—20% от тях се намират в общодостъпни информационни хранилища или списания. За останалите достъпът е платен — под формата на заплащане за прочитането на съответния материал или на платен абонамент за изданието.

От началото на 7РП през 2007 г. досега са финансирани 10 000 проекта. Според условията на 7РП за представяне на безвъзмездни средства, учените, получили финансиране в областта на здравето, енергията, околната среда, инфраструктурите на информационните и комуникационни технологии и научните изследвания, социалните науки, хуманитарните дисциплини и науката за обществото, са задължени да депозират научните си публикации в общодостъпно информационно хранилище за постоянен свободен достъп от целия свят. Това са около 20% от всички финансирани по 7РП проекти.

Учените от останалите области също биха могли да решат да направят текстовете си публично достояние, като ги депозират в общодостъпното информационно хранилище.

Проектът би могъл да доведе и до нови начини за индексиране, анотиране, подреждане и свързване на научните резултати, както и до нови методи за автоматизирането на тези процеси, което от своя страна би могло да породи нови услуги в допълнение към предоставяната от OpenAIRE информационна инфраструктура. Проектът разполага с помощен отдел в 27 европейски държави, състоящ се от експерти и портал с инструментариум в услуга на учените, които биха желали да предоставят достъп до статиите си онлайн.

Предистория
OpenAIRE води началото си от пилотна инициатива на Европейската комисия за отворен достъп, лансирана през август 2008 г.  Мрежата допълва финансираните от ЕС научно-изследователски инфраструктури като GÉANT която предоставят на европейските учени високоскоростна научно-изследователска мрежа, или PRACE която разгръща капацитет за интензивно калкулиране за най-комплексни приложения. Научно-изследователските резултати и доклади на финансираните от ЕС проекти са достъпни и на сайта на информационната служба на Общността за научни изследвания и развитие CORDIS.

За повече информация за OpenAIRE на адрес:

Няма коментари:

Публикуване на коментар