събота, 4 декември 2010 г.

Енергетика: Европейските потребители все още не могат да се възползват от либерализацията на енергийния пазар на дребно

Европейската комисия публикува проучване, в което се прави  анализ на  функционирането на пазарите на дребно за електроенергия. Основният извод от проучването е, че потребителите на ел.енергия биха спестили общо 13 милиарда евро, ако имат възможност да се прехвърлят свободно към  доставчик с по-ниски тарифи. Според проучването 62 % от т.н в проучването  "mystery"  потребители  биха били в състояние да намерят по ниски тарифи. Всеки индивидуален потребител би спестил 100 евро, ако има възможност да се прехвърля към по - евтин доставчик. Потребителите не се възползват изцяло от възможностите, които им предоставя  либерализираният пазар, за намаляване на разходите за електроенергия, чрез свободно  избиране на доставчик на ел.енергия. 
Проучването на Европейската комисия еднозначно показва, че осведомеността на потребителите за ползите, които предлага  либерализирания енергиен пазар е ниска. Само 32 % от европейските потребители са сравнявали различни оферти и почти половината от тях (42%) не знаят какво количество енергия консумират в домакинствата си. Комисията смята да предприеме серия инициативи, чрез които да улесни   европейските потребители на енергийни услуги, като им  създаде  условия за по-лесни ценови сравнения, по-ефикасен механизъм за разрешаване на  спорове и жалби и по-ясни фактури за сметките за използваната от домакинствата електроенергия.

Ключови резултати от проучването:
  • Много малко потребители сменят доставчиците на електроенергия. Таксите за прехвърляне са над 10 % само в седем държави членки. 
  • По-малко от една трета от европейските потребители (32%) са сравнявали оферти от различни доставчици.
  • 41% от потребителите не знаят дали могат да намерят по – евтини доставчици за себе си.
  • По-малко от половината европейски потребители (47%) знаят какво количество електроенергия употребяват.
  • Процедурите за разрешаване на спорове и жалби при пазара на дребно следва да бъдат подобрени: само 28 % от европейските потребители са удовлетворени от начина, по които са били разгледани жалбите им.
  • В повечето държави от ЕС домакинствата, употребяващи по-малко електроенергия плащат по висока цена за единица електроенергия,  в сравнение с домакинствата, които консумират повече електроенергия.
Комисията предлага серия от действия, които са предвидени в Третия енергиен пакет и следва да се приложат на практика, като целта е да се улеснят потребителите в преминаването към друг доставчик, да се подобри процедурата за разглеждане на жалби и претенциите за компенсации, както и предоставяне на по-добра и ясна информация на потребителите
  • Националните регулаторни органи следва да разработят насоки за по-ефикасно предоставяне на информация на потребителите, за да могат те по – лесно да сравняват цените и да преминават към други доставчици. 
  • Комисията, съвместно със заинтересовани страни, ще определи най-добрите практики за алтернативно разрешаване на спорове в енергийния сектор
  • По-разбираеми фактури и ефективни процедури за разрешаване на оплаквания  на потребителите; прилагане на препоръчаните от Енергийния форум на гражданите най-добри практики за разрешаване на спорове и модели за фактури. 
Модели на  регулярна и годишна изравнителна фактура за електроенергия


Цялото проучване ТУК
Няма коментари:

Публикуване на коментар