неделя, 5 декември 2010 г.

Антитръст: Комисията започва производство срещу Google за евентуално антитръстово нарушение


Европейската комисия  стартира антитръстово разследване срещу  Google, поради съмнение, че компанията злоупотребява с господстващото си положение на пазара, което представлява нарушение на чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз.
Производството започва след получени оплаквания от доставчици на услуги за търсене, в които има твърдения за неравнопоставено третиране на техните услуги при безплатните и спонсорирани услуги за търсене на Google и преференциално подреждане  на собствените услуги на Google. Самото започване на производството не означава, че ЕК има доказателства за нарушение. Производството срещу Google, представлява приоритет за Комисията, като  целта е  да се извърши  задълбочено проучване на случая.
Интернет търсачката на Google предоставя два типа резултати, когато хората търсят информация.
Първият тип са безплатните търсачки на резултати, които се наричат още естествени "natural", органични "organic" или алгоратмични "algorithmic" резултати от търсенето; вторият тип са т.н. платени резултати от търсене или спонсорирани линкове. Това обикновено са реклами на трети страни, които се появяват в началото от дясната страна на страницата  заедно с резултатите от търсенето на Google.
Комисията ще проучи дали Google злоупотребява с господстващото си положение при онлайн търсачките, като понижава класирането на безплатните резултати на конкурентни услуги, които са специализирани да предоставят на потребителите специфично  онлайн съдържание: например ценови сравнения (наричани още вертикални услуги на търсене) и преференциално класира на предни места собствените вертикални услуги за търсене като целта е изключване на услугите на конкурентите.  
В допълнение Комисията ще се съсредоточи върху обвиненията, че  Google налага изключителни задължения на рекламиращите партньори, чрез които предотвратява пускането на определен тип конкурентни реклами на техни собствени сайтове, както и на доставчици на компютри и  софтуерни продукти. Целта отнова е  да се изключат конкурентни търсачки. 
На края, ЕК ще проучи предполагаеми  ограничения  на преносимостта  на  онлайн информация за рекламни кампании към конкурентни онлайн платформи за реклама. Онлайн платформа за реклама е виртуален пазар, който обединява рекламодатели и издатели, които предлагат пространство за рекламиране в интернет.
Комисията също ще проучи твърдението, че  Google намалява качествения рейтинг „Quality Score” на спонсорираните връзки на конкурентни вертикални услуги на търсене. Качественият рейтинг е един от критериите който определя цената, платена на Google от  рекламодателите. Качественият рейтинг дава вероятността дадена  реклама да бъде показана чрез Google и рейтинга й. Ако двама рекламодатели използват едни и  същи ключови думи, сайт, който има по-нисък качествен рейтинг ще трябва да предложи по-висока цена при класиране  на същото място.

 Производството е образувано на основание член 11 (6) от Регламент № 1 / 2003 и член 2 (1) от Регламент № 773/2004.

Член 11 (6) от Регламент № 1 / 2003 предвижда, че образуването на производство освобождава органите по конкуренция на държавите-членки от правомощията им да прилагат правилата за конкуренция, предвидени в член 101 и член 102 от Договора.
Член 2 от Регламент № 773/2004 предвижда, че Комисията може да започне процедура с оглед на приемането на по-късен етап на решение по същество в съответствие с членове 7-10 от Регламент № 1 / 2003.

Комисията е уведомила  дружеството и националните органи по конкуренция на държавите членки за образуваното производство.
Проучването няма определен срок. Продължителността му зависи от редица фактори, включително и от сложността на всеки отделен случай и степента, в която съответните предприятия сътрудничат на Комисията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар