петък, 10 декември 2010 г.

Антитръст:Комисията наложи санкции в размер на €648 милиона на шест производители на LCD екрани за участие в картел за съгласуване на цени

Европейската комисия наложи санкции с общ  размер   €648 925 000 на шест производители на (Liquid Crystal Display) LCD екрани за участие в картел, който е довел до увреждане интересите на европейските потребители на телевизори, компютри и други уреди, които използват като ключов компонент LCD екраните.
Шесте предприятия са: Samsung Electronics и LG Display от Корея и Тайван AU Optronics, Chimei InnoLux Corporation, Chunghwa Picture Tubes и HannStar Display Corporation.
Samsung Electronics получава пълно освобождаване от санкции в съответствие с Програмата за освобождаване от санкции на комисията, тъй като пръв е предоставил данни за съществуването на картела. Член 101 от договора за функциониране на ЕС забранява съгласуването на цени и други търговски практики, които ограничават конкуренцията на пазара.
 "Чуждестранните компании, както и европейските е необходимо да разберат, че ако искат да правят бизнес в Европа те трябва да играят честно. Компаниите, участници в картела са знаели, че нарушават правилата за конкуренция и са предприели стъпки за прикриване на незаконното си поведение. Ние може да проявим разбиране само към тези, които предприемат стъпки за разкриване на картела и помогнат на комисията да докаже  съществуването му”
 е посланието на комисаря по конкуренция Хоаким Алмуня към компаниите,  участвали в картела.
Картелът е оперирал на пазара за производство на LCD екрани от октомври 2001 г. до февруари 2006 г. LCD екраните са основните компоненти, използвани  при телевизори, монитори за компютри и електронни бележници.
За период от четири години, компаниите са съгласували цени, като са определяли  ценови граници и минимални цени, разменяли са чувствителна информация относно плановете си за бъдещи производства, използваем капацитет, ценообразуване и други търговски условия.
Членовете на картела са провеждали многостранни срещи месечно, които са следвани от двустранни срещи. Общо те са се срещали 60 пъти основно в хотели в Тайван. Срещите са наричани „Кристалните срещи"( „the Crystal meetings").
Споразуменията имат директен ефект върху потребителите в Европейската икономическо пространство (ЕИП), защото преобладаващото количество от телевизори, компютри и електронни бележници с вградени LCD екрани са внесени в Европа от Азия.
Проведеното от комисията проучване показва, че компаниите са знаели, че нарушават правилата за конкуренция, и са предприемали стъпки за укриване на резултатите от срещите и хотелите, в които те са провеждани. Открит е документ, който изисква от всеки "да се грижи за сигурността/ конфиденциалността, както и  да ограничи писмената кореспонденция” като се припимня и  за проучването по случая DRAM, стартирало през 2002 г и приключило през май 2010 г.
След проведеното проучване, Комисията е предявила на компаниите Твърдение за извършено нарушение (Statement of Objections), през май 2009 г, по което те са имали възможност да представят становища и да бъдат изслушани. В следствие на тази процедура, в крайното решение на комисията, продължителността на нарушението е намалена с четири месеца.
При определяне на размера на санкциите комисията е взела предвид приходите от продажбите на продуктите на територията на ЕИП, много сериозния характер на нарушението, широкия географски обхват –цялото ЕИП и неговата продължителност.
Samsung Electronics е получил пълно освобождаване от санкции в съответствие с Програмата Leniency 2002, тъй като е разкрил на комисията съществуването на картела и е предоставил ценна информация за доказването му.
За оказано сътрудничество по време на разследването санкциите са намалени на LG Display (50%), AU Optronics (20%) и Chunghwa Picture Tubes (5%).  LG Display получава също и пълно намаление на санкцията за участието му в картел през 2006 г., за който пръв е предоставил доказателства за това, че картелът продължава да действа и след 2005 г. (т.н „частично освобождаване”)
Нито една от компаниите не е отговорила на изискванията за намаление на санкцията в съответствие с чл. 35 (невъзможност да се заплати санкцията) от Програмата за освобождаване от санкции на комисията от 2006 г. Две от компаниите са кандидатствали за намаление на санкцията по  този член.
Конкретните санкции са:

Предприятия
Санкция(€)*
Намаление в (%) в съответствие с 2002 Leniency Notice
1.
Samsung
                   0
100%
2.
LG Display
215 000 000
50% и "частично освобождаване " за 2006
3.
AU Optronics
116 800 000
20%
4.
Chimei InnoLux Corporation
300 000 000
0%
5.
Chunghwa Picture Tubes
    9 025 000
5%
6.
HannStar Display Corporation
     8 100 000
0%

Искове за обезщетение
Всяко физическо или юридическо лице, засегнато от антиконкурентно поведение като описаното в този случай, може да  предяви пред националния съд иск за обезщетение. Практиката на Съда и Регламент 1/2003 г. на Съвета потвърждават, че решението на Комисията е правно обвързващо за националния съд и може да служи като доказателство, че е установено незаконно поведение.
Обезщетенията се присъждат отделно и с тях не могат да се намаляват санкциите, наложени на компаниите от комисията.
Комисията счита, че при основателни искове за обезщетения, лицата понесли вредите от установеното нарушение, трябва да бъдат компенсирани  по справедлив начин.

Няма коментари:

Публикуване на коментар