понеделник, 6 декември 2010 г.

Енергетика: Публикувана е брошура с информация за ядрената енергетика

Европейската комисия публикува второто издание на брошурата „Европейски форум за ядрена енергия” (ЕФЯЕ ).
В брошурата се дава информация за европейската политика в областта на ядрената енергетика: По - конкретно, брошурата съдържа информация за:  проведената пета пленарна среща в Братислава, генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), предложението за директива на отпадъците, резултатите от работата на ЕФЯЕ по въпросите на финансирането в ядрената енергетика и удължаването на живота на ядрените реактори.

Няма коментари:

Публикуване на коментар