сряда, 22 април 2020 г.

Коронавирус: Комисията обяви изключителни мерки в подкрепа на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор


Комисията обяви, че предприема следващи  действия и предлага допълнителни изключителни мерки за по-нататъшно подпомагане на най-засегнатите селскостопански и хранителни пазари от пандемията на коронавирус. Пакетът за подпомагане включва мерки за помощ за частно складиране (PSA) в сектора на млякото и месото, разрешава мерки за самоорганизация на пазара от оператори в силно засегнати сектори и гъвкавост на програмите за подпомагане на пазара за плодове и зеленчуци, вино и някои други програми за подпомагане на пазара.
Предложените мерки имат за цел да изпратят сигнал, насочен към стабилизиране на пазарите и се считат за най-подходящи за осигуряване на стабилност на бъдещите цени и производство и по този начин да се гарантират стабилни доставки на храни и продоволствена сигурност.
Изключителните мерки, обявени като допълнителен отговор на кризата с коронавирус, включват:
Помощ за частно съхранение: Комисията предлага да предостави помощ за частно съхранение на млечни продукти (обезмаслено мляко на прах, масло, сирене) и месни продукти (говеждо, овче и козе месо). Тази схема ще позволи временно изтегляне на продукти от пазара за минимум от 2 до 3 месеца и максимален период от 5 до 6 месеца. Тази мярка ще доведе до намаляване на предлагането на тези стоки на пазара и ще балансира пазара в дългосрочен план.
Гъвкавост на програмите за подпомагане на пазара: Комисията ще въведе гъвкавост при прилагането на програмите  за подпомагане на пазара на вино, плодове и зеленчуци, зехтин, пчеларство и училищната схема на ЕС (мляко, плодове и зеленчуци). Това ще позволи преориентиране на приоритетите за финансиране към мерки за управление на кризи за всички сектори.
Изключителна дерогация от правилата на ЕС в областта на конкуренцията: приложимо за сектора на млякото, цветята и картофите, Комисията ще разреши дерогацията от определени правила за конкуренция съгласно член 222 от Регламента за общата организация на пазарите, която позволява на операторите да приемат пазарни мерки за самоорганизация. Конкретно на тези сектори ще бъде разрешено колективно да предприемат мерки за стабилизиране на пазара. Например, на сектора на млякото ще бъде разрешено да планират колективно производство на мляко, а на сектора на цветята и картофите ще бъде разрешено да изтеглят продукти от пазара. Ще се разрешава и съхранение от частни оператори. Такива споразумения и решения са валидни само за период от максимум шест месеца. Динамиката на потребителските цени ще се следи отблизо, за да се избегнат неблагоприятни ефекти.
Комисията цели тези мерки да бъдат приети до края на април. Преди това ще се проведе консултация с държавите-членки, след което следва да се гласуват  тези мерки. Следователно те подлежат на промяна. Подробностите за тези предложения ще бъдат посочени в момента на окончателното им приемане.