петък, 24 април 2020 г.

Заключения на председателя на Европейския съвет след видеоконференцията с членовете на Европейския съвет, 23 април 2020 г.

Първо бих искал да благодаря на всички наши здравни работници, лекари и изследователи, които работят денонощно, за да спасяват животи.
Бих искал също да изразя подкрепата си към тези, които в момента са болни и се борят с вируса.
Тази пандемия поставя пред сериозни изпитания нашите общества. Благосъстоянието на всяка държава членка зависи от благосъстоянието на целия ЕС.
Всички сме заедно в тази борба. Борбата с коронавируса и последиците от него ще отнеме време, но вече постигнахме голям напредък и предприехме смели действия.
Днес членовете на Европейския съвет проведоха своята четвърта видеоконференция, посветена на справянето с COVID-19 и свързаните с това последици. Изразихме силна воля да вървим заедно напред.
Обсъдихме напредъка по различните измерения на европейския отговор на пандемията и приветстваме Съвместната европейска пътна карта за вдигане напротивоепидемичните мерки във връзка с COVID-19. Всички се съгласихме, че здравето и безопасността на нашите граждани са на първо място.
Също така се съгласихме да продължим да следим отблизо ситуацията, по-специално с приближаването на сезона на ваканциите, и да се координираме във възможно най-голяма степен, за да осигурим постепенно и организирано премахване на ограниченията.
Приветствахме съвместната Пътна карта за възстановяване. В нея се определят някои важни принципи като солидарност, сближаване и конвергенция. Освен това в нея се очертават четири основни области за действие: напълно функциониращ единен пазар, безпрецедентно инвестиционно усилие, действия в световен мащаб и функционираща система на управление.
От изключителна важност да се увеличи стратегическата автономия на Съюза и в Европа да се произвеждат стоки от първа необходимост.
След срещата на Еврогрупата в разширен формат на 9 април 2020 г. ние одобрихме споразумението за три важни защитни мрежи за работниците, предприятията и държавите, възлизащи на пакет на стойност 540 милиарда евро.
Призовахме пакетът да заработи до 1 юни 2020 г.
Също така се съгласихме да работим за създаването на фонд за възстановяване, който е необходим и спешен. Той ще бъде достатъчен по своя мащаб, ще бъде насочен към най-засегнатите сектори и географски части на Европа, и ще е предназначен за справяне с тази безпрецедентна криза.
Поради това възложихме на Комисията да анализира точните нужди и спешно да излезе с предложение, което да отговаря на предизвикателството пред нас.
Предложението на Комисията трябва да изясни връзката с многогодишната финансова рамка, която във всички случаи ще трябва да бъде адаптирана, за да се справим с настоящата криза и нейните последствия.
Еврогрупата в разширен формат ще продължи да следи отблизо икономическата ситуация и ще подготви почвата за устойчиво възстановяване.
Запазваме ангажимента си да дадем необходимия тласък на работата си по фонда за възстановяване, както и по МФР, така че възможно най-скоро да се намери балансирано споразумение и по двата въпроса.
Някои държави членки повдигнаха въпроса за незаконните сондажни дейности от страна на Турция в изключителната икономическа зона на Кипър. Изразихме пълната си солидарност с Кипър и припомнихме и потвърдихме предишните си заключения по този въпрос.
Взехме решение да проведем видеоконференция със Западните Балкани на 6 май.
Видео - какво казаха лидерите на ЕС след срещата

Няма коментари:

Публикуване на коментар