петък, 24 април 2020 г.

Коронавирус: насоки на ЕС за безопасно завръщане на работното място


Как да се гарантира здравето и безопасността на работниците, когато те се завърнат на работното си място? Този важен въпрос занимава много работодатели, като държавите от ЕС планират или извършват вече постепенно завръщане към работа след коронавируса. В отговор на това Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) публикува днес насоки относно завръщането на работа.
Насоките съдържат връзки към национална информация за конкретни сектори и професии. Насоките обхващат няколко области:
·оценка на риска и подходящи мерки
·участие на работниците
·полагане на грижи за работниците, които са били болни
·планиране и обучение за бъдещето
·поддържане на добра информираност
·информация за сектори и професии
В насоките, изготвени от EU-OSHA в сътрудничество с Европейската комисия, също е използван приноса на тристранния Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място и Комитета на старшите инспектори по труда. Те ще бъдат актуализирани редовно с надеждна информация според развитието на ситуацията.
Контекст
Пандемията от коронавирус показва изключителното значение на добрите мерки и условия за безопасност и здраве при работа във всички стопански отрасли.
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) е информационната агенция на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд.
В началото на кризата, свързана с коронавируса, EU-OSHA вече публикува насоки за работните места. В тях беше събрана най-важната налична информация и съвети относно пандемията от коронавирус.
За повече информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар