понеделник, 20 април 2020 г.

REMIT: АСЕР - Продължава наблюдението на европейската търговия с енергия по REMIT


ACER Infoflash 16 април 2020 г.
Агенцията за сътрудничество на енерийните регулатори (АСЕР) публикува кратко съобщение:
„Продължава наблюдението  на европейската търговия с енергия по REMIT”
В съобщението се отбелязва, че с оглед на епидемията от COVID-19 Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (ACEР) и националните регулаторни органи (НРО) до голяма степен са преминали в дистационен режим на работа (home office), където е уместно. Въпреки това наблюдението на търговията с европейски пазар на едро на енергия продължава да се осъществява в рамките на REMIT в тясно сътрудничество.
Например ACEР и НРО продължават да получават и анализират отчети за съмнителни транзакции. Автоматизираният инструмент за наблюдение на ACER продължава да задейства сигнали въз основа на данни за нарушения на REMIT и отговорните НРО се уведомяват от ACEР по защитен начин.
ACEР извършва мониторинг на пазара за търговия на едро с енергия в рамките на REMIT за откриване и възпиране на пазарни злоупотреби.
За повече информация посетете сайта на АСЕР.

Няма коментари:

Публикуване на коментар